אסרטיביות וניהול ממוקד

"לפעמים כשאני נותן דעתי להשלכות הכבירות שיש לדברים קטנים.. אני מתפתה לחשוב.. שאין דברים קטנים"(ברוס ברטון)
מנהל נמדד לא רק בתוכן המסרים אותם הוא מעביר ובהירותם כי אם גם באופן העברתם. קצב העבודה המודרני מצריך מכל מנהל התמודדות משמעותית.
סדנא זו מאפשרת למשתתפים לפתח ולתרגל מיומנות ניהול אסרטיבית המאפשרת לשמור על מיקוד ומשימתיות מחד, וליצור העצמה של חברי הצוות מאידך. 

--> לתאום סדנא, צרו עימנו קשר

מידע נוסף